Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapıldı

İlave Gümrük Vergileri
9 Temmuz 2020
Bir gemi, bir hata ve 9 kişi kaçakçılıktan yargıda!
17 Aralık 2020

Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapıldı

Bugün yayınlanan Resmi Gazetede Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yer aldı.

Resmi Gazetede yer alan değişiklikle;

Gümrük Yönetmeliğinde yer alan Gümrükçe Onaylanmış İşlem veya Kullanım başlıklı Dördüncü Kitap’ın Gümrük Beyanı ve Gümrük Rejimleri başlıklı Üçüncü Kısmının Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi başlıklı İkinci Bölümünde yer alan Birden Fazla Tarifedeki Eşyanın Aynı Tarifede Vergilendirilmesi başlıklı 205’nci maddesinin ç bendi değiştirildi.

Buna göre söz konusu yönetmelik;

“ç) Türkiye ile AB arasında gümrük birliği tesis eden 1/95 sayılı Ortaklık Konseyi Kararının ticaret politikası önlemlerine ilişkin 47 nci maddesi hükümleri saklı kalmak üzere, AB’ye üye ülkelerden A.TR Dolaşım Belgesi eşliğinde gelen eşyanın serbest dolaşıma girişinde,” şeklini aldı.

Yönetmeliğin eski hali ise şu şekildeydi; 

ç) “Türkiye ile AB arasındaki gümrük birliği çerçevesinde eşyanın serbest dolaşım statüsünü tevsiken A.TR Dolaşım Belgesi ibraz edilmesi halinde, ithalata konu eşyanın menşeini belirleme konusunda Bakanlıkça belirlenen risk kriterleri uyarınca saptanan durumlar saklı kalmak kaydıyla,
menşe şahadetnamesi aranmaz”

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

WhatsApp chat