Genel

1 Ocak 2020

Gümrük Genel Tebliği’nde değişiklik

Gümrük Kanunu ve buna ilişkin çıkarılan ikincil düzenlemelerle getirilen hükümlere aykırı hareket edenlere uygulanacak usulsüzlük cezası 159 lira olarak belirlendi. Ticaret Bakanlığının Gümrük Genel Tebliği (Seri No: 163) Resmi Gazete’de yayımlanarak […]
27 Aralık 2019

İthalat denetim tebliğleri yayımlandı

Ticaret Bakanlığınca, yeni yılda çeşitli alanlarda ithal edilecek ürünlere yönelik yapılacak denetimlerin koşulları belirlendi. Bakanlığın ithalat denetimine ilişkin tebliğleri, Resmi Gazete’nin mükerrer sayısında yayımlandı. Buna göre, İthalatta Standartlara […]
27 Aralık 2019

Kuru yemiş sektöründen “gümrük vergisinde” indirim talebi

Tüm Kuruyemiş Sanayicileri ve İş Adamları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Hüsamettin Karaman, yer fıstığı ithalatında gümrük vergisinin 3 ay süreyle indirilmesini istediklerini belirterek, “Gümrük duvarı indirilirse stokçular […]
27 Aralık 2019

Elbise askıları ithalatında gözetim uygulanacak

Elbise askılarının ithalatında gözetim uygulaması yürütülecek. Ticaret Bakanlığının konuya ilişkin tebliği, Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre, elbise askılarına ilişkin belirlenen gümrük kıymetinin altında olanlarının ithalatında ileriye yönelik gözetim uygulamasına gidilecek. Bu kapsamda, […]
24 Aralık 2019

Gümrükte el konulan araçların sahiplerine iadesi için ek süre

İthalat izni alınmadığı anlaşıldığı için el konulan ve gümrük vergilerinin kısmen eksik ödenmesi nedeniyle soruşturma veya kovuşturma kapsamında bulunan müsadere kararı verilmemiş araçların sahiplerine iadesine ilişkin düzenlemeden yararlanmak […]
21 Aralık 2019

Tır taşımacılığında düzenleme

Tırla yapılan taşımacılığı düzenleyen mevzuatta değişikliğe gidildi. Ticaret Bakanlığının “Gümrük Genel Tebliği’nde (Tır İşlemleri) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ”i Resmi Gazete’de yayımlanarak, yürürlüğe girdi. Düzenlemeyle 1975 tarihli Tır […]
WhatsApp chat